2016-07-22

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

 1.  Zespół Szkół nr 1 w Płońsku jest jednostką budżetową prowadzoną przez Powiat Płoński.
 2. Zespół Szkół nr 1  dysponuje powierzoną w zarząd nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Płońskiego.
 3. Zespół Szkół nr 1  nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Powiatu Płońskiego
 4. Zespół Szkół nr 1  dysponuje wyposażeniem nabytym ze środków budżetowych i dochodów własnych.
 5. Zasoby szkoły:
 • 21 sal lekcyjnych (pracowni przedmiotowych)
 • 3 pracownie komputerowe
 •  kompleks sportowy z boiskiem do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, bieżnią lekkoatletyczną, kortem tenisowym oraz skoczniami w dal i wzwyż
 • biblioteka (15456 woluminów)
 • czytelnia wyposażona w 10 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu
 • 2 aule wykładowe o pow. 244 m2 każda
 • sala gimnastyczna o powierzchni 215 m2
 • siłownia o powierzchni 148 m2
 • gabinet pedagoga
 • gabinet medyczny
 • archiwum
 • pomieszczenia administracyjne
 • pokój nauczycielski
 • internet - stałe łącze

6.    Zasoby internatu:

 • 33 pokoje mieszkalne
 • 110 miejsc sypialnych
 • sala informatyczna z 5 stanowiskami
 • strzelnica z trzema stanowiskami strzelniczymi
 • 7 sal lekcyjnych (pracowni przedmiotowych)
 • 3 pracownie praktycznej nauki zawodu
 • 2 pokoje nauczycielskie
 • świetlica
 • kuchnia
 • stołówka
 • pomieszczenie administracyjne
 • pomieszczenie magazynowe
 • internet - stałe łącze

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się